Sidhuvud
Huvud
Hjärta
Hand
Hälsa
2 av våra 4H-partners - Bli 4H-Partner!

Dokument & Blanketter

Här finner du dokument och blanketter som du som 4H-medlem kan behöva.

Fattas det något? Maila halland@4h.se

Blanketter 4H-företag

I 4H-företagspärmen som ni kan ladda ner nedan finns alla blanketter som ni behöver för 4H-företagen.

Bidrag


Blanketter Avdelningar

Från och med 2016 kan en 4H-klubb starta 4H-avdelningar som undergrupper till klubben.

För att starta en 4H-avdelning krävs det att minst 5 medlemmar i en 4H-klubb är med och beslutar att de vill starta en 4H-avdelning

En avdelning ger statsbidrag precis som klubben.

För att starta en avdelning använder ni er av det underlag som ni kan ladda ner här nedan.4H- avdelningar i 4H

4H är en demokratisk barn-och ungdomsförening. Det är vår målgrupp alltså de i ålder 6-25 år som ska vara med och påverka verksamheten och genom ”lära genom att göra” få kunskap om hur demokrati fungerar praktiskt. Sveriges 4H har för att möjliggöra detta för medlemmarna skapat något som heter 4H-avdelningar.


Vad är en 4H-avdelning

En 4H-avdelning är en enklare typ av förening som tillhör en 4H-klubb. En fördel med avdelning är att vi på gårdar (och i andra föreningar) kan tydliggöra olika verksamheter. Redan idag finns på sina ställen klubbar för exempelvis kaninskötsel, odling med mera och avdelningen fungerar på samma sätt, men med mycket mindre administration då man exempelvis inte behöver egen ekonomi, kassör, revisor med mera. En avdelning kan besluta att lämna över det ekonomiska ansvaret för verksamheten till klubben (som blir en huvudförening). Detta kan främja demokratin då unga personer själva kan bestämma i sin förening.

Hur startas en 4H-avdelning i 4H?

För att starta en 4H-avdelning krävs det att minst 5 medlemmar i en 4H-klubb är med och beslutar att de vill starta en 4H-avdelning. Samtliga medlemmar ska ingå i samma 4H-klubb och det är den 4H-klubb som avdelningen tillhör. Varje år håller sedan 4H-avdelningen minst ett medlemsmöte där varje medlem i avdelningen har en röst. Medlemsmötet är 4H-avdelningens beslutande organ och 4H-avdelning ska vid varje årsslut redovisa sin verksamhet och medlemmar till den 4H-klubb de tillhör samt Riksförbundet Sveriges 4H. Det är viktigt att medlemmarna godkänner att de är med i 4H- avdelningen.

Hur gör 4H-klubben för att starta avdelningar?

1.    Bestäm er för att börja godkänna avdelningar och ta ett beslut på detta. Avgör också om ni vill godkänna avdelningar som vill sköta sin ekonomi och revision själva. Redovisa detta sedan till Riksförbundet Sveriges 4H.
2.    I Stadgarna för Sveriges 4H finns information vad som gäller för 4H- avdelningar.
3.    Informera era medlemmar om hur de ska göra för att skapa en avdelning.
Hur skapas en avdelning?
De medlemmar som vill starta avdelningen ska göra följande tillsammans:
1.    Skriv ner allt ni bestämmer i den protokollsmall som Riksförbundet Sveriges 4H tillhandahåller.
2.    Skicka in ert protokoll till Riksförbundet Sveriges 4H som registrerar föreningen

Några viktiga punkter som ert uppstartsprotokoll måste innehålla:

1.    Bestäm tillsammans ett namn på avdelningen.
2.    Bestäm tillsammans att anta avdelningens stadgar.
3.    Bestäm tillsammans vem som ska sköta avdelningens ekonomi. Det kan föreningen avdelningen tillhör göra eller så kan någon annan som vill göra det.
4.    Bestäm tillsammans vem som ska sköta avdelningens revision. Det kan föreningen avdelningen tillhör göra eller så kan någon annan som vill göra det.
5.    Bestäm tillsammans vem som ska vara avdelningens ledare och vice avdelningsledare. Ni kan också utse andra uppdrag som ni vill ha i avdelningen, till exempel kassör om avdelningen ska sköta sin ekonomi själv. De personerna är tillsammans avdelningens styrelse.

Bidragsmodell avdelningar

Det är den ”lägsta” organiserade föreningen som är bidragsberättigad, en klubb utan avdelningar får ett bidrag för själva klubben och ett bidrag per medlem. Börjar klubben arbeta med avdelningar så räknas varje avdelning som en förening och får bidrag för avdelningen  och medlemmarna i dessa.  60 % gränsen är självklart ett krav för att bli godkänd.
Dock är det som så att klubben kan inte få bidrag för både klubben och avdelningarna, klubben bör ha en  allmän avdelning där alla som inte aktivt är med i de andra avdelningarna går in. Om man inte arbetar med en allmän avdelning så riskerar man att minska det totala bidraget.
Exempel:
Klubb utan avdelningar
1 x föreningsbidrag + medlemsbidrag x medlemmar 6-25 år
Klubb med avdelningar
Antal avdelningar x föreningsbidrag + medlemsbidrag x medlemmar 6-25 år

Blanketter Studiecirklar mm


Övriga Blanketter


Dokument


4H-partners

Stäng