Sidhuvud
Huvud
Hjärta
Hand
Hälsa
2 av våra 4H-partners - Bli 4H-Partner!

4H – Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 7-25 år.


4H står för:

HUVUD för kunskap                       HJÄRTA för medkänsla
HAND för färdighet                        HÄLSA för ett sundare levnadssätt

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.


4Hs motto är "Lära genom att göra", och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet.
Inom 4H arbetar vi också mottot "Av ungdomar, för ungdomar", d.v.s. våra ledare är alla unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.

Vi låter våra medlemmar själva prova på att baka, laga mat, snickra, sköta växter och djur, spela teater och volleyboll med mera. Detta innebär att vi kan erbjuda en bred verksamhet till ungdomar både i staden och på landet.

Vi arbetar också för att alla ska kunna delta i vår verksamhet, en viktig del är att vår verksamhet inte ska kosta mycket, i så stor mån som möjligt ska ingen behöva avstå från våra aktiviteter för att de inte har råd.

I Halland har vi ca 1000 medlemmar.4H:S VISION

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

En engagerad person vågar ifrågasätta och ta ställning, detta genom fostran i föreningsdemokrati i enlighet med vårt första H (Huvud – kunskap). Personen kan gå från idé till handling (Hand – färdighet) och är engagerad i sin och sina kompisars fritid. Verksamheten är gjord av och för barn och ungdomar.

Med ansvarstagande menar vi en person som står för sina handlingar och tidigt får möjlighet att ingå i en styrelse. I gruppen respekteras varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund. Detta enligt hjärtats H (Hjärta – respekt, medkänsla, empati). Med välmående menar vi en person som värnar om sin och andras hälsa i alla aspekter enligt hälsans H (Hälsa – sunt levnadssätt).

Visionen ska uppnås genom de fyra H:na.


Mer om de fyra H:na

Huvudet är det första av de fyra H:na och är sinnebilden för kunskap. Först och främst vill vi främja intresset för ett aktivt lärande genom hela livet. Det skall vi uppnå genom att ha ett intressant och inspirerande inlärningssätt. Kunskap och förståelse för vår omvärld är något vi värderar högt liksom kunskap om vad naturen och dess resurser kan ge oss. Vi vill också förmedla kunskap om hur man arbetar demokratiskt. Det förmedlar vi genom att ha en levande föreningsdemokrati där varje medlem är med och bestämmer över sin fritid.

Slår man upp ordet hjärta i en uppslagsbok står där bland annat "förmåga till medkänsla". Utveckling av denna förmåga är precis vad det andra av de fyra H:na står för. Medkänsla för alla människor är något som är viktigt att ha med sig i livet. Lika viktigt är också medkänsla och respekt för djur och natur.

4H:s motto är att "Lära genom att göra". Med detta vill 4H göra lärandet till en lek och väcka nyfikenhet att söka mer kunskap ur huvudets H. Barnet vill kanske veta hur och vilken mat killingen får. De äldre ledarna vill kanske lära sig hur man för en diskussion och hur man förmedlar ett budskap.

Med hälsans H är tanken att vi alla ska leva sunt och naturligt. För 4H är ett sunt levnadssätt att hålla igång kropp och hjärna med sund mat, idrott, lek och vistelse i skog och mark. Hjärnan hålls igång genom att du hela tiden har ett socialt umgänge och deltar i många olika lärande aktiviteter för alla sinnen.


Filer för nedladdning:
Sveriges 4H 2010.wmv
4H-partners

Stäng